Projekty UE

Działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwą

"AG Trener Zdrowia Aleksandra Głuchowska"

w ramach projektu

"Bądź aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy"

nr RPSL.07.04.02-24-0B8H/20
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.